IMPORT NIEMIEC WZRÓSŁ W 2017 O 8,3%

IMPORT NIEMIEC WZRÓSŁ W 2017 O 8,3%

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) poinformował o wynikach w handlu zagranicznym w 2017 roku

Eksport Niemiec wyniósł 1,279.1 miliardów Euro, podczas gdy import osiągnął wartość 1,034.3 miliardów Euro. Oznacza to wzrost eksportu o 6,2% w stosunku do roku 2016 oraz 8,3% wzrost importu w tym samym czasie.

W 2017 Niemcy utrzymały nadwyżkę w handlu na poziomie 244.7 miliardów Euro. W 2016 wielkość ta osiągnęła najwyższą historyczną wartość: 248.9 miliardów Euro.

Głównymi partnerami handlowymi Niemiec w 2017 były następujące kraje:

  • w eksporcie: USA (112 mld Euro), Francja (105 mld Euro), Chiny (86 mld Euro), Holandia (86 mld Euro), Wielka Brytania (184 mld Euro), Włochy (66 mld Euro), Austria (63 mld Euro), Polska (60 mld Euro), Szwajcaria (54 mld Euro) oraz Belgia (44 mld Euro)
  • w imporcie: Chiny (100 mld Euro), Holandia (91 mld Euro), Francja (64 mld Euro), USA (61 mld Euro), Włochy (56 mld Euro), Polska (51 mld Euro), Czechy (46 mld Euro), Szwajcaria (46 mld Euro), Austria (41 mld Euro) oraz Belgia (41 mld Euro)