Bez kategorii

Najnowszy raport AHK o rynku niemieckim

Polsko-Niemiecka Izba Handlowa opublikowała ciekawy raport o rynku niemieckim. Podstawowe dane gospodarcze, charakterystyka regionów, ale też garść informacji dotyczących etykiety biznesowej i otoczenia prawnego w Niemczech.

Polecamy wszystkim, którzy zastanawiają się, czy wejść na ten rynek, jak i tym, którzy już zaczęli na nim działać.

https://ahk.pl/fileadmin/AHK_Polen/OA/Publikationen/Wirtschaftsprofil_Polen.pdf

Dlaczego gospodarka niemiecka jest tak mocna?

Portal www.deutschland.de wskazuje 7 głównych czynników sukcesu gospodarki naszych zachodnich sąsiadów.

  1. Rola przemysłu

W Niemczech udział przemysłu w budowaniu wartości dodanej brutto kraju wynosi 22,9%, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród krajów G7. Najmocniejszymi sektorami są przemysł samochodowy (to chyba nikogo nie dziwi), elektryczny, inżynieryjny oraz chemiczny.

  1. Wysoki eksport

Drugim ważnym czynnikiem sukcesu niemieckiej gospodarki jest wysoki udział eksportu w całej produkcji. Niemcy są (razem z Chinami i USA) jednym z trzech największych eksporterów na świecie. W całej gospodarce wynosi on 40%, a w przemyśle osiąga udział ponad 50%.

  1. Otwarta gospodarka

Nie bez znaczenia jest fakt, że oprócz eksportu Niemcy są również znaczącym importerem. W tej otwartej gospodarce udział handlu zagranicznego będącego sumą importu i eksportu w stosunku do PKB, wynosi aktualnie 84,4%. Dla porównania wskaźnik ten w USA osiąga jedynie 26,7%.

  1. Świetnie prosperujące firmy średniej wielkości

99,6% firm niemieckich należy do grupy o obrotach poniżej 50 milionów Euro i zatrudniających mniej niż 500 pracowników. To właśnie w tej grupie znajduje się ponad 1.000 tzw. hidden champions. Są to firmy, których nazwy i profil w większości nie są znane poza wąską branżą, ale za to tam przedsiębiorstwa te piastują pozycję światowych liderów.

  1. Doskonałe lokalizacje targowe

Niemcy to główny ośrodek targów międzynarodowych. Dwie trzecie głównych, globalnych targów przemysłowych odbywa się właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. 10 milionów odwiedzających bierze corocznie udział w około 150 największych targach w Niemczech.

Targi i konferencje wspierają nie tylko rozwój gospodarki wewnętrznej, ale w dużej mierze również opisany wcześniej handel zagraniczny.

  1. Silne centra ekonomiczne

Niemcy wypracowali sobie dość mocno wyspecjalizowane centra ekonomiczne, które zlokalizowane są w największych metropoliach: Monachium (high tech), Stuttgart (branża samochodowa), Rhine-Neckar (branża chemiczna, IT), Frankfurt nad Menem (branża finansowa) oraz Hamburg (porty, produkcja samolotów, media). Berlin jest z kolei najpopularniejszy w środowisku start-upów.

  1. Wysoka stopa zatrudnienia

Niemcy zbliżają się do pełnego zatrudnienia. W czerwcu 2018 liczba bezrobotnych wynosiła 2,2 miliona. Jest to najniższy wskaźnik od czasu zjednoczenia Niemiec. Największymi pracodawcami w Niemczech są Volkswagen, Deutsche Post, Robert Bosch, Schwarz-Gruppe oraz Siemens, ale to sektor średnich przedsiębiorstw zatrudnia najwięcej osób.

Porównując gospodarkę Niemiec do Polskiej, w PANA advisors widzimy jeszcze kilka dodatkowych czynników wpływających na sukces naszych sąsiadów:

– stabilność otoczenia prawnego

– wysoka dyscyplina płatności

– wysoka kultura biznesowa, w której dostawca traktowany jest jak partner przyczyniający się do rozwoju firmy

IMPORT NIEMIEC WZRÓSŁ W 2017 O 8,3%

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) poinformował o wynikach w handlu zagranicznym w 2017 roku

Eksport Niemiec wyniósł 1,279.1 miliardów Euro, podczas gdy import osiągnął wartość 1,034.3 miliardów Euro. Oznacza to wzrost eksportu o 6,2% w stosunku do roku 2016 oraz 8,3% wzrost importu w tym samym czasie.READ MORE