Dlaczego Niemcy?

RYNEK NIEMIECKI

 

Z ponad 80 mln obywateli jest największym i najbardziej stabilnym gospodarczo rynkiem Unii Europejskiej.

Niemcy należą również do najbardziej rozwiniętych krajów świata.

Od 20 lat są najważniejszym partnerem handlowym Polski. W 2016 udział Niemiec w polskim eksporcie wyniósł 27,3%.

Według badań EZLA Niemcy są najbardziej perspektywicznym rynkiem europejskim dla zagranicznych MŚP myślących o ekspansji zagranicznej.

 

Jak przygotować się do spotkania z niemieckim klientem?

1. Zrozumieć rynek

Pomimo bliskości geograficznej i kulturowej w środowisku biznesowym istnieje wiele różnic miedzy naszymi krajami. Aby zrobić dobre wrażenie na potencjalnych klientach niezbędne jest poznanie niemieckiej etykiety biznesowej i zasad komunikacji w bezpośrednich relacjach biznesowych.

2. Poznać branżę

Niemcy dużą wagę przykładają do różnic między branżami i zrozumienia przez potencjalnego partnera ich specyficznych potrzeb. Warto zainwestować czas aby dowiedzieć się, jakie są wymagania na danym rynku, główne tematy i oczekiwane zmiany w środowisku gospodarczym mające wpływ na funkcjonowanie firm w danym sektorze.

3. Wysłać plan spotkania w zaproszeniu

Ważne jest, aby w zaproszeniu uwzględnić agendę spotkania. Niemcy – bardziej niż jakikolwiek inny naród europejski, lubią być rzetelnie przygotowani do spotkań i tego samego oczekują od swoich partnerów. Plan powinien zawierać godziny, tematy oraz nazwiska osób prezentujących. Będzie to dowodem poważnego traktowania spotkania oraz osób biorących w nim udział.

4. Przestrzegać zasad biznesowego savoir vivre

W Niemczech to są po prostu zasady. To podstawa relacji biznesowych. Warto poświecić czas aby poznać swoich partnerów przed spotkaniem. Należy przyjść znacznie wcześniej – kwadrans akademicki w Niemczech nie istnieje. Ważne są hierarchia oraz tytuły akademickie. Zwrócenie się do osoby niedawno poznanej po imieniu zostanie odebrane jako arogancja. Jest to dopuszczalne tylko przy dłuższej znajomości oraz po jednoznacznym ustaleniu takiej zasady.

5. Wzbudzić zaufanie

Niemcy nie preferują dużych, globalnych firm, ale ważnym czynnikiem wyboru partnera jest wiarygodność. Zaufanie można zdobyć na kilka sposobów. Ważnym wskaźnikiem rzetelności firmy są certyfikaty, referencje oraz przynależność do organizacji branżowych.

6. Mówić językiem klienta

Chociaż większość Niemców na wyższych stanowiskach mówi po angielsku, duży wpływ na decyzję o wyborze dostawcy może mieć wsparcie w języku niemieckim. Ze względu na wielkość rynku Niemcy przyzwyczajeni są do spotkań i materiałów po niemiecku, jak również interfejsów w lokalnym języku. Niezbędnym elementem jest też lokalna strona internetowa w języku niemieckim – jej brak jest często postrzegany jako niepoważne podejście do rynku lub brak lokalnego wsparcia, co może być decydujące przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

7. Podsumować spotkanie

Bardzo ważnym elementem każdego spotkania jest jego pisemne podsumowanie zawierające uzgodnione następne kroki, terminy oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Zapisz dyskutowane tematy, ustalenia i kwestie otwarte. Podsumowanie wraz z podziękowaniem należy wysłać najpóźniej dwa dni po spotkaniu.

14 lat

DOŚWIADCZENIA W MARKETINGU B2B

50%

WZROSTU ŚWIADOMOŚCI MARKI

80%

NOWEJ SPRZEDAŻY Z MARKETINGU

100+

TARGÓW I KONFERENCJI