Jak działamy

Razem z klientem definiujemy cele

Przygotowujemy i wdrażamy działania marketingowe

Analizujemy sytuację klienta

Dostarczamy kontakty sprzedażowe

Przeprowadzamy badanie rynku

Wspieramy na spotkaniach z klientami

Goal_M_shutterstock_701769217 (1)

© Maksim Kabakou/Shutterstock.com

Razem z klientem ustalamy cele
Razem z klientem ustalamy cele marketingowo-sprzedażowe oraz cele i zakres współpracy

Wejście na nowy rynek to długi i trudny proces. Wejście na rynek niemiecki jest trudniejsze i trwa dłużej, niż w przypadku większości innych krajów europejskich. Niemcy są przywiązani do marek rodzimych i wierzą, że to, co niemieckie jest dobre i warte zaufania. Jest jednak o co walczyć, bo Niemcy posiadają największą i najbardziej stabilną gospodarkę w Europie, inwestują w jej rozwój oraz zapewniają przejrzyste i przewidywalne warunki prowadzenia biznesu. Niemcy stale poszukują metod doskonalenia, co daje możliwość zaistnienia nowym firmom na rynku.

 

Aby sprostać wymaganiom rynku niemieckiego niezbędne jest solidne przygotowanie oraz postawienie realnych celów, które będą zarówno wskazywały kierunek wszystkich działań, jak również staną się punktami kontrolnymi.

 

PANA advisors, bazując na wieloletnim doświadczeniu na rynku niemieckim, pomaga klientom sformułować te cele i je osiągnąć.

 

Po tym etapie klient ma już plan i wyznaczone cele. Czas na kolejne kroki.

Analizujemy sytuację klienta
Analizujemy aktualną sytuację i przygotowujemy raport

Początkiem naszej współpracy z klientem jest precyzyjne zdefiniowanie i przeanalizowanie branży i rynków docelowych, mocnych i słabych stron firmy oraz strategii jej funkcjonowania na rynkach, na których klient już działa.

 

Na podstawie tych informacji dokonujemy badania branży i porównania z konkurencją na rynku niemieckim, określenia możliwych luk i najlepszych sposobów komunikacji, a co za tym idzie, sposobów generowania nowych kontaktów i projektów.

 

Po tym etapie klient ma zdefiniowane luki komunikacyjne oraz najlepsze sposoby komunikacji na rynku niemieckim w swojej branży.

Company_M_shutterstock_1033801018 (1)

© Maksim Kabakou/Shutterstock.com

Globe_M_shutterstock_340014035 (1)

© Maksim Kabakou/Shutterstock.com

Po tym etapie klient dostaje:

 • Porównanie z najważniejszymi konkurentami
 • Listę wyróżników, które powinny być używane w komunikacji marketingowo-sprzedażowej
 • Listę najważniejszych kanałów marketingowych i sprzedażowych
 • Listę uszeregowanych pod względem ważności konferencji oraz organizacji, z którymi warto rozpocząć współpracę
Analizujemy rynek
Przygotowujemy dedykowane badanie rynku wraz z analizą komunikacyjno-marketingową

Na tym etapie specjaliści PANA advisors analizują rynek niemiecki i porównują go z wynikami analiz sytuacji klienta. Pozwala nam to wychwycić różnice miedzy rynkami, określić ewentualne luki, porównać sposób komunikacji oraz tematy poruszane w danej branży.

 

Definiujemy główne kanały dotarcia do potencjalnych klientów. Zarówno onlinowe, jak i offlinowe. Wskazujemy, jak i gdzie budować zaufanie i zawiązywać kontakty.

Każda z naszych propozycji zawiera specyfikację grupy docelowej oraz oczekiwane rezultaty.

Wspieramy marketingowo
Proponujemy, przygotowujemy oraz wdrażamy działania marketingowe – pierwszy krok do wygenerowania kontaktów dla działu sprzedaży

Spójność działań marketingowo-sprzedażowych jest niezwykle ważna przy wchodzeniu na nowy rynek. Jasna komunikacja skupiona na najważniejszych dla rynku tematach pozwala na zwrócenie uwagi na firmę oraz łatwiejsze zdobywanie kontaktów biznesowych.

 

PANA advisors przygotowuje plan komunikacyjno-marketingowy dostosowany do rynku niemieckiego oraz do możliwości finansowych klienta. Przygotowujemy kosztorys w kilku opcjach wraz z opisem korzyści i oczekiwanych rezultatów.

 

Po tym etapie nasz klient otrzymuje kompletny plan marketingowy na 12 miesięcy, zawierający wszystkie kroki, aktywności, terminy, odpowiedzialności, koszty oraz cele. Jest to początek generowania leadów sprzedażowych.

 

Na życzenie przejmujemy część lub całość realizacji tych działań, pomagamy w podpisaniu umów z lokalnymi partnerami, lub przejmujemy wszystkie zadania tak, aby klient nie musiał kontaktować się z żadnymi instytucjami w Niemczech.

Bulb_M_shutterstock_724890358 (1)

© Maksim Kabakou/Shutterstock.com

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • Tłumaczenia z lokalizacją treści
 • Tworzenie lokalnych treści
 • Współpracę z kluczowymi portalami i organizacjami w imieniu klienta
 • Organizację wydarzeń (targów, konferencji, warsztatów etc.)
 • Promocję firmy w Internecie: określenie słów kluczowych, pozycjonowanie w Google (SEO), reklama w Google (SEM), remarketing, działania w mediach społecznościowych (Xing, LinkedIn)…
 • Wsparcie przy zawieraniu umów z lokalnymi partnerami marketingowymi
GrowingSales_M_shutterstock_1024879063 (1)

© Maksim Kabakou/Shutterstock.com

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • Prowadzenie kampanii lead generation
 • Prowadzenie działań lead nurturingowych
 • Automatyzację marketingu w formie usługi
 • Doradztwo w działaniach generowania kontaktów sprzedażowych
Dostarczamy kontakty sprzedażowe
Dostarczamy działom sprzedaży najważniejsze kontakty z określonej grupy docelowej

Działania marketingowe mają ułatwiać sprzedaż. PANA advisors pomaga zidentyfikować kluczowe osoby decyzyjne w firmach w Niemczech oraz możliwości dotarcia do nich. Planujemy i przeprowadzamy działania komunikacyjne mające na celu zebranie danych kontaktowych z grupy docelowej.

 

KAMPANIE LEAD GENERATION i LEAD NURTURING

 

PANA advisors oferuje kompleksową obsługę kampanii Lead Generation, jak również długookresowe kampanie nurturingowe przy użyciu nowoczesnych systemów do automatyzacji marketingu.

 

Kampanie lead generation to wielokanałowa komunikacja skierowana do konkretnej grupy docelowej, poruszająca ważne dla niej tematy. Jej celem jest otrzymanie danych kontaktowych od osób na odpowiednich stanowiskach w interesujących nas przedsiębiorstwach.

 

Lead nurturing to zautomatyzowany proces komunikacji do określonych osób, prowadzący ich do pogłębienia wiedzy w konkretnym temacie. Program nurturingowy ma na celu wykreowanie pozycji eksperta i doradcy w pewnej dziedzinie oraz dostarczenie kontaktu do działu sprzedaży w odpowiedniej fazie zakupowej. .

Wspieramy na spotkaniach z klientami
Pomagamy na pierwszych spotkaniach sprzedażowych oraz na targach i konferencjach

Wbrew powszechnym przekonaniom odsetek Niemców posługujących się swobodnie językiem angielskim w kontaktach i negocjacjach biznesowych nie zawsze jest taki wysoki. Możliwość prowadzenia takich rozmów w języku niemieckim może znacząco wpłynąć na decyzję o wyborze dostawcy potencjalnie nawet w międzynarodowych koncernach.

 

Niemcy mają konkretne oczekiwania podczas spotkań sprzedażowych, a ich znajomość pozwala na lepsze przygotowanie się do rozmów.

 

Zaangażowanie tłumacza jest rozwiązaniem połowicznym. Tłumacz przekazuje jedynie treści, bez komentarza dotyczącego kontekstu, intencji, nastawienia czy wewnętrznych rozmów potencjalnego klienta podczas spotkań sprzedażowych. Dlatego też oferujemy naszym klientom wsparcie na spotkaniach z klientami oraz na targach i konferencjach. Dzięki naszym kompetencjom językowym i kulturowym wspieramy zaplanowaną strategię komunikacyjną oraz pomagamy we wzajemnym zrozumieniu się i osiągnięciu celów ustalonych przed spotkaniami.

BusinessMeeting_M_shutterstock_347722865 (1)

© Maksim Kabakou/Shutterstock.com

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • Wsparcie w przygotowaniach prezentacji na spotkania z klientami
 • Wsparcie w przygotowaniu prezentacji i wykładów na targi i konferencje
 • Wdrożenie w kulturę biznesową i wymagania na rynku niemieckim
 • Wsparcie językowe na spotkaniach z klientami, targach i konferencjach

Skontaktuj się z nami

Kontakt